TOP

채용공고

게시판 상세
제목 경상북도환경연수원 사무직(교수5급) 전형 결과 공고
작성자 이중철(ljc0325) 작성날짜 2021-02-24 17:15 조회수 252

경상북도환경연수원 공고 제2021-6호

경상북도환경연수원 사무직(교수5급) 전형 결과를 아래와 같이 공고합니다.
□ 전형 결과 : 적격자 없음
                                                            
                                              2021년 2월 24일
 
                            경상북도환경연수원이사장

 

첨부파일 경상북도환경연수원 공고 제2021-6호 사무직(교수5급) 전형 결과 발표.hwp